Οι Rainbow Seniors στο ΕΚΔΔΑ

Μια ακόμα ιστορική στιγμή ώστε να φτάσουμε στην πραγματική ισότητα. Η |Στέλλα Μπελιά, πρόεδρος στις Οικογένειες Ουράνιο Τόξο και μέλος των Rainbow Seniors, και ο Μιχάλης Σακελλαρίου, πρόεδρος στους Rainbow Seniors, πραγματοποίησαν την πρώτη διήμερη επιμόρφωση με επιτυχία.
Ήμασταν εκεί θα και είμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή.