ΧΡΗΣΤΟΣ CHRISTOS

" Τα πρώτα εκείνα χρόνια το να είσαι οροθετικός σήμαινε είσαι νεκρός. "

" In thοse early years, being HIV positive meant you were dead "