ΜΥΛΕΝ MYLENE

"Η πιο ευτυχής στιγμή για μένα ήτανε που είδα τον εαυτό μου (στον καθρέφτη) ολόγυμνη χωρίς αυτό το πράγμα που δεν το ήθελα"

"The happiest moment for me was when I saw myself (in the mirror) completely naked without that thing I didn't want "