Οι Rainbow Seniors στη Βουλή

Εισήγηση των Rainbow Seniors  στη διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής κατά την ακρόαση φορέων για το νομοσχέδιο για την ισότητα στον γάμο.