ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Για να δείτε το καταστατικό μας πατήστε το παρακάτω κουμπί:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των Μελών κάθε δύο χρόνια.

Το τρέχον ΔΣ του Σωματείου μας έχει την παρακάτω σύνθεση:

Μιχάλης Σακελλαρίου Πρόεδρος
Δημήτρης Τσεκούρας Αντιπρόεδρος
Γιώργος Φραγκάκης Γραμματέας
Χρήστος  Καρβούνης Ταμίας
Σεραφείμ Αγραφιώτης Αναπληρωτής Ταμίας